Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2015

Επιτροπή Ενστάσεων 2015-16

Συμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού, συγκροτήθηκε επιτροπή ενστάσεων αποτελούμενη απο τους παρακάτω φοιτητές, υπεύθυνους των ομάδων

Τακτικά μέλη:
1. Φυσικό
2. Ιατρική
3 ΣΣΑΣ

Αναπληρωματικά μέλη:
1.Ιστορίας και Αρχ.
2.Παιδαγωγικό
3.Θεολογική