Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ-ERASMUS TEAM 1-3ΣΚΟΡΕΡ:
ERASMUS TEAM- IGLESIAS (1), NAVARRO (1), MEYER (1)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ-ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΗΣ (1)