Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

ΟΜΙΛΟΙ 2015-16

Α όμιλος
Πολιτικοί Μηχ.
ΤΗΜΜΥ
Γεωλογία
Ιστορικό
Θεολογική
Φαρμακευτική
Φιλοσοφική

Β όμιλος
Μηχ.Χωρ. και Αναπτ.
Μαθηματικό
Κτηνιατρική
Παιδαγωγικό
Αρχιτεκτονική
Ιατρική
Βιολογικό

Γ όμιλος
Μηχανολόγοι Μηχ.
Τοπογράφοι Μηχ.
Χημικοί Μηχανικοί
Πολιτικές Επ.
Φυσικό
Οδοντιατρική
Πληροφορική

Δ όμιλος
ΤΕΦΑΑ
Γεωπονία
Οικονομικό
ΣΣΑΣ
Δασολογία
Δημοσιoγραφία και ΜΜΕ
Νομική