Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2015

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 3-7ΣΚΟΡΕΡ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (5), ΚΟΥΤΖΗΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (1), ΜΠΑΪΡΑΜΠΑΣ (1)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ- ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ (1), ΠΟΙΡΑΙΤΖΙΔΗΣ (2)