Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ.-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ. 2-6ΣΚΟΡΕΡ:
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ- ΝΤΕΛΗΣ (3), ΚΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ (2), ΖΑΝΤΖΑΣ (1)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.-ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (1), ΞΟΥΡΑΣ (1)