Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015

ΦΥΣΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ 6-2ΣΚΟΡΕΡ:
ΙΑΤΡΙΚΗ- ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ (1), ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (1)
ΦΥΣΙΚΟ-ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (1), ΓΙΟΥΛΔΟΥΡΗΣ (1), ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ (1), ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ (1), ΓΚΙΑΛΗΣ (2)