Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ. 6-1ΣΚΟΡΕΡ:
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ- ΚΟΝΔΥΛΙΑΚΗΣ (2), ΗΛΙΑΔΗΣ (2), ΤΖΙΟΛΑΣ (1), ΜΟΥΤΟΣ (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ.- ΦΑΛΙΟΣ (1)