Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.-ΙΑΤΡΙΚΗ 2-2


ΣΚΟΡΕΡ:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (1), ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ (1)
ΙΑΤΡΙΚΗ- ΣΚΑΛΙΔΗΣ (1), ΜΙΧΑΣ (1)