Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

ΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 1-1ΣΚΟΡΕΡ:
ΙΑΤΡΙΚΗ- ΜΟΥΡΑΛΑΤΟΣ (1)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ- ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ (1)