Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 3-1ΣΚΟΡΕΡ:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ-ΓΚΟΥΝΤΟΥΝΑΣ (1)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ- ΞΕΝΙΔΗΣ (1), ΤΣΗΜΙΡΙΚΟΣ (1), ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΗΣ (1)