Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

ΙΑΤΡΙΚΗ-ERASMUS TEAM 8-2ΣΚΟΡΕΡ:
ΙΑΤΡΙΚΗ-ΝΤΟΥΜΙ (2), ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ (3), ΠΑΠΠΑΣ (1), ΜΙΧΑΣ (1), ΑΛΜΠΑΣΜΑΝ (1)
ERASMUS- IGLESIAS (1), MEYER (1)