Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ-ΔΗΜΟΣ. ΚΑΙ ΜΜΕ 5-1ΣΚΟΡΕΡ:
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ- CHAPROV (2),  ΤΑΝΑΤΖΗΣ (1), ΒΛΑΧΟΣ (1), ΙΩΑΝΝΟΥ (1)
ΔΗΜΟΣ. ΚΑΙ ΜΜΕ- ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ (1)