Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠ.-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2-5


ΣΚΟΡΕΡ:
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠ.- ΜΑΝΩΛΗΣ (1), ΖΑΠΡΑΝΗΣ (1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ-ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ (3), ΚΙΤΣΙΟΣ (1), ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ (1)