Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡ. & ΑΝΑΠΤ. 4-2


ΣΚΟΡΕΡ:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.- ΜΠΟΥΡΑΣ (1), ΜΑΣΤΟΡΑΣ (1), ΚΑΤΣΩΡΑΣ (1), ΓΙΟΜΠΡΕΣ (1)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡ. & ΑΝΑΠΤ.-ΚΟΚΚΙΝΟΣ (1), ΔΑΛΛΑΣ (1)