Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ 2-3


ΣΚΟΡΕΡ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ- ΛΥΜΠΙΚΗΣ (1 ΑΥΤ.), ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (1), ΚΑΠΡΙΝΗΣ (1)
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ- ΖΗΒΑΡΙΔΗΣ (1), ΜΕΜΑ (1)