Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Πρακτική άσκηση φοιτητών και φοιτητριών στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) προτίθεται να αναθέσει σε δεκαπέντε (15) άτομα για διάστημα 2 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 2860 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Αντικείμενο έργου θα είναι η διαιτησία αγώνων του εσωτερικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του τουρνουά μίνι ποδοσφαίρου, τα οποία διοργανώνονται από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο του Ιδρύματος.

Ο κάθε υποψήφιος θα διαιτητεύσει από 8 έως και 15 αγώνες με αμοιβή 10€ ανά αγώνα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων)
Αίτηση συμμετοχής εδώ