Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τρίτη 30/10/2012 έγινε η κλήρωση των υπευθύνων ομάδων που θα συγκροτήσουν την επιτροπή ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 21 του κανονισμού. Η κλήρωση έγινε πριν την έναρξη του πρώτου αγώνα παρουσία 22 φοιτητών/παιχτών της Νομικής και του Γεωλογικού

Η επιτροπή πλέον αποτελείται από 3 μόνιμα μέλη:
-Γεωπονική
-Οδοντιατρική
-Χημικό

και 3 αναπληρωματικά μέλη
-ΤΗΜΜΥ
-Φιλοσοφική
-Φαρμακευτική