Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ