Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

ΦΥΣΙΚΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4-4

 91

ΣΚΟΡΕΡ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΓΙΟΝΑΝΙΔΗΣ (2), ΧΑΡΜΑΝΑΣ (1), ΜΗΛΤΙΑΔΟΥΣ (1)
ΦΥΣΙΚΟ-ΠΑΝΟΣ (1), ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ (1), ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ (1), ΓΙΑΚΟΥΣΤΙΔΗΣ (1)