Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2015

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ.-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ. 0-10ΣΚΟΡΕΡ:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.- ΝΤΕΛΗΣ (3),ΤΣΕΒΡΕΝΤΖΗΣ (1), ΖΑΝΤΖΑΣ (2), ΓΙΟΜΠΡΕΣ (1), ΚΑΤΣΙΩΡΑΣ (1), ΜΑΣΤΩΡΑΣ (1), ΠΑΠΑΖΩΤΟΣ (1)