Παρασκευή, 15 Μαΐου 2015

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧ.-ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. 3-4ΣΚΟΡΕΡ:
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ.- ΚΟΚΚΙΝΟΣ (1), ΚΑΡΑΟΛΑΚΗΣ (1), ΔΗΜΤΣΗΣ (2)
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧ.- ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ (1), ΚΙΤΣΙΟΥ (1), ΖΟΓΛΟΠΙΤΗΣ (1)

Η ομάδα των Μηχανικών Χωρ. και Αναπτ. προκρίνεται στον ημιτελικό