Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ. 2-5ΣΚΟΡΕΡ:
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ- ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ (1), ΝΤΟΝΤΗΣ (1)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.- ΑΛΕΠΑΚΗΣ (1), ΝΤΕΛΗΣ (1), ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ (1), ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (2)