Τρίτη, 28 Απριλίου 2015

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 4-2ΣΚΟΡΕΡ:
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ-ΜΑΣΣΙΑΣ (3), ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ (1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ- ΠΕΤΜΕΖΑΣ (1), ΣΚΥΛΟΥΡΓΙΩΤΗΣ (1)