Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 4-0ΣΚΟΡΕΡ:
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ-ΜΠΗΤΟΣ (1), ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗΣ (1), ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (1), ΜΟΥΤΟΣ (1)