Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ομάδα του τμήματος Χημείας αποβάλλεται από το πρωτάθλημα λόγω αδικαιολόγητης απουσίας σε προγραμματισμένο αγώνα.