Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΧΗΜΙΚΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 3-5ΣΚΟΡΕΡ:
ΧΗΜΙΚΟ- ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (2), ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ (1)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΧΑΡΜΑΝΑΣ (3), ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ (1), ΠΑΛΙΑΤΣΟΣ (1)