Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο προγραμματισμένος αγώνας μεταξύ των Μηχανολόγων Μηχ. και της Ιατρικής, για τη Δευτέρα 3/11 αναβάλλεται, λόγω συμμετοχής των φοιτητών της ιατρικής στα κέντρα υγείας (ακαδημαϊκή δράση, Σχολή Επιστημών Υγείας).
Ο αγώνας θα γίνει σε νέα ημερ/νια που θα ορίσει η διοργανώτρια αρχή.