Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 2014-15


Η επιτροπή ενστάσεων για το φετινό πρωτάθλημα (2014-15) θα αποτελείται από τους επίσημους εκπροσώπους των εξής ομάδων:


Τακτικά μέλη
  • Ιστορίας και Αρχ.
  • Οικονομικό
  • Ηλεκτρολόγοι Μηχ.
Αναπληρωματικά μέλη
  • Γεωλογία
  • Κτηνιατρική
  • Μηχ. Χωροτ. και Αναπτ.