Δευτέρα, 5 Μαΐου 2014

ΙΑΤΡΙΚΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 4-7ΣΚΟΡΕΡ:
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ- ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ (1), ΑΡΤΣΙΤΑΣ (1), ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (1), ΣΚΑΛΙΔΗΣ (1)
ΙΑΤΡΙΚΗ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1), ΧΟΤΟΚΟΥΡΙΔΗΣ (1), ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (5)