Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014

ΙΑΤΡΙΚΗ-ΦΥΣΙΚΟ 4-2


ΣΚΟΡΕΡ:
ΙΑΤΡΙΚΗ-ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ (3), ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (1)
ΦΥΣΙΚΟ- ΓΙΟΥΛΔΟΥΡΗΣ (1), ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΣ (1)