Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ομάδα της Βιολογίας δεν θα συνεχίσει στο πρωτάθλημα λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης παιχτών σε δυο διαδοχικούς αγώνες