Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ-ΜΗΧ. ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ 4-1ΣΚΟΡΕΡ:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.-ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Σ. (2), ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ (1), ΓΙΟΜΠΡΕΣ (1)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ.- ΚΟΚΚΙΝΟΣ (1)