Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ. 1-4ΣΚΟΡΕΡ:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΠΑΣΣΑΛΗΣ (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠ.-ΔΙΑΚΟΡΩΝΑΣ (1), ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (2), ΜΑΝΩΛΗΣ (1)