Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 8-2ΣΚΟΡΕΡ:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.- ΝΤΕΛΗΣ (3), ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (3), ΖΑΓΝΑΦΕΡΗΣ (1), ΜΠΕΖΔΕΜΙΩΤΗΣ (1)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ- ΜΠΟΥΡΤΖΟΣ (1), ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ (1)