Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ-ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ 3-4ΣΚΟΡΕΡ:
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ- ΙΩΑΝΝΟΘ (2), ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ (1), CHAPROV (1)
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ- ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ (1), ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΗΣ (1), ΓΙΑΜΟΥΡΑΣ (1)