Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ 3-3ΣΚΟΡΕΡ:
ΙΑΤΡΙΚΗ- ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ (1), ΚΟΥΓΙΟΥΛΗΣ (1), ΑΛΜΠΑΣΜΑΝ (1)
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ (1), ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΗΣ (1), ΦΙΤΣΙΟΣ Δ. (1)