Δευτέρα, 8 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων της Οδοντιατρικής και του ΤΗΜΜΥ θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 15 Απριλίου στις 17.30 χωρίς άλλη αναβολή. Ομάδα που δε θα παρουσιαστεί στον αγώνα θα χάσει το παιχνίδι