Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ομάδα της Δασολογίας αποβάλλεται από το πρωτάθλημα λόγω αδικαιολόγητης απουσίας σε προγραμματισμένο αγώνα