Δευτέρα, 1 Απριλίου 2013

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ.- ΔΗΜΟΣ. ΚΑΙ ΜΜΕ 4-3


ΣΚΟΡΕΡ:
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ.- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (1), ΜΑΝΩΛΗΣ (2), ΑΝΤΡΙΑΣ (1)
ΔΗΜΟΣΙΟΓ. ΚΑΙ ΜΜΕ.-ΚΕΣΙΔΗΣ (1), ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ (2)