Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡ. & ΑΝΑΠΤ.-ΙΑΤΡΙΚΗ 1-3


ΣΚΟΡΕΡ:
ΙΑΤΡΙΚΗ- ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ (1), ΑΛΜΠΑΣΜΑΝ (2)
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡ. & ΑΝΑΠΤ. - ΚΟΚΚΙΝΟΣ (1)