Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

ΤΕΦΑΑ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ. 2-4
ΣΚΟΡΕΡ:
ΤΕΦΑΑ- ΚΥΡΑΤΣΟΥΣ (1), ΤΣΟΤΡΑΣ (1)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.- ΜΕΣΟΡΟΠΙΑΝ (1), ΝΤΕΛΗΣ (3)