Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

Η ομάδα των Τοπογράφων Μηχ. αποβάλλεται από το Εσωτερικό Πρωτάθλημα του Πανεπιστημίου μας λόγω μη εμφάνισης σε προγραμματισμένο αγώνα σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού.