Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 3-2
ΣΚΟΡΕΡ:
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ- GHAREEB (1), ΚΡΑΛΛΗΣ (1)
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ- ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ (1), ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (1), ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ (1)