Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ. 2-3
ΣΚΟΡΕΡ:
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ- ΝΙΚΟΛΑΟΥ (1), ΜΟΥΤΟΣ (1)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ. ΝΤΕΛΗΣ (2), ΜΠΕΖΔΕΜΙΩΤΗΣ (1)