Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2011

ΙΑΤΡΙΚΗ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 4-1ΣΚΟΡΕΡ:
ΙΑΤΡΙΚΗ- ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ (3), ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ (1)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ- ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ (1)