Σάββατο, 26 Απριλίου 2014

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΩΝΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΈΧΡΙ ΚΑΙ 15/1/16
ΒΑΘΜΟΙ ΤΥ ΤΚ ΔΤ Α
Α ΤΗΜΜΥ 6 11 2 9 2
ΑΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ614773
ΑΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ61112-13
ΑΙΣΤΟΡΙΚΟ31116-54
ΑΘΕΟΛΟΓΙΚΗ37161
ΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ3713-63
ΑΓΕΩΛΟΓΙΚΟ0212-102Β ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ 10 23 9 14 4
ΒΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΧΩΡ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ9198114
ΒΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ45503
ΒΙΑΤΡΙΚΗ3810-22
ΒΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ31315-23
ΒΒΙΟΛΟΓΙΚΟ0322-193
Β ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ 0 0 1 -1 1ΓΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΜΗΧ12217145
ΓΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ913944
ΓΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.6177103
ΓΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ5111104
ΓΦΥΣΙΚΟ51112-14
ΓΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ5910-14
Γ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤ. 0 1 27 -26 4ΔΝΟΜΙΚΗ610372
ΔΣΣΑΣ613853
ΔΤΕΦΑΑ64042
ΔΓΕΩΠΟΝΙΑ568-24
ΔΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ4614-85
Δ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ 4 10 9 1 3
Δ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ 0 7 14 -7 3