Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ. - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 2-1
ΣΚΟΡΕΡ:
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ- ΣΤΥΛΑΣ (1)
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧ.- ΒΟΥΡΤΣΑΣ (1), ΚΟΝΤΟΥΛΑΣ(1)