Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ. - ΓΕΩΠΟΝΙΑ 1-6
ΣΚΟΡΕΡ:
ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧ.- ΓΚΟΥΤΑΣ (1)
ΓΕΩΠΟΝΙΑ- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ (2), ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ (2), ΧΑΛΙΜΠΑΚΗΣ (1), ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ (1)