Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ. 1-6ΣΚΟΡΕΡ:
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧ.- ΒΑΡΝΑΒΑΣ (2), ΤΣΙΟΥΡΗΣ (2), ΞΑΝΘΗΣ (1), ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ (1)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (1)