Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011

ΙΑΤΡΙΚΗ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 6-2
ΣΚΟΡΕΡ:
ΙΑΤΡΙΚΗ- ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ (2), ΣΚΑΛΙΔΗΣ (1), ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ (1), ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ (1), ΑΛΜΠΑΣΜΑΝ (1)
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ- ΜΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (1), ΡΕΑΚΑΛΙΔΗΣ (1)